Max Sievert investerar i Scila

2019-9-27 - 16:19

20 september 2019 skrev Max Sievert avtal med Nasdaq om förvärv av deras andel i Scila AB. Scila är en världsledande, oberoende utvecklare av övervakningssystem för handelsplatser, marknadsaktörer och regulatoriska myndigheter. För ytterligare information se www.scila.se.