Förutom av ledningen, styrelsen och 23 rådgivande personer i ett nätverk kring bolaget ägs AB Max Sievert av fyra större ägare: Ramsbury Invest AB (familjen Perssons ägarbolag till H&M), svenska pensionsfonden Fjärde AP-fonden, stiftelsen IMAS Foundation (systerstiftelse till INGKA Foundation, ägare till INGKA Group, som i sin tur äger majoriteten av IKEAs varuhus globalt) samt Pomonagruppen Invest AB (familjen Rapp).

Dessa ägare ser långsiktighet och innovation i våra företag som förutsättningar för uthållig lönsam tillväxt.

Den långsiktiga ägarinriktningen är säkerställd genom ett ägaravtal för företaget.