• Max Sievert investerar i Scila

    2019-9-27 - 16:19

    20 september 2019 skrev Max Sievert avtal med Nasdaq om förvärv av deras andel i Scila AB. Scila är en världsledande, oberoende utvecklare av övervakningssystem för handelsplatser, marknadsaktörer och regulatoriska myndigheter. För ytterligare information se www.scila.se.

  • Convini går in i Tyskland genom förvärv

    2019-9-13 - 10:50

    Convini förvärvade 13 Sept 2019 75% av How I Like och är därigenom etablerat i Tyskland. Se www.convini.se.