• Max Sievert ökar ägandet i Akind (Academic Work)

  2022-6-10 - 12:27

  Max Sievert har i juni 2022 ökat sitt ägande i Akind (Academic Work) genom förvärv av aktier från personer i företaget och tidigare anställda. Efter förvärvet äger Max Sievert knappt 11 procent av aktierna.

  Akind ägs av grundarna Johan Skarborg och Jeremias Andersson samt Novax och Max Sievert. Utöver det är ca 300 anställda eller tidigare anställda delägare i företaget.

  För ytterligare information om Akind, vv se www.akindgroup.com.

 • Regin förvärvar tyska DEOS och Max Sievert ökar ägandet

  2022-5-31 - 09:30

  Regin har förvärvat det tyska företaget DEOS AG och Max Sievert har förvärvat ytterligare aktier i Regin och äger nu ca 76%. För ytterligare information, v.v. se www.regincontrols.com 

 • Max Sievert ökar ägandet i Convini

  2022-5-30 - 10:48

  Max Sievert har den 30 maj 2022 ökat ägandet i Convini från ca 30% till ca 45% genom förvärv av aktier från grundarfamiljen Enqvists ägarföretag Reinhold & Co. För ytterligare information om Convini v.v. se www.convini.se .

 • Convini förvärvar HelloFreshGo i Tyskland

  2022-5-20 - 12:26

  Convini har den 19 maj 2022 signerat avtal för att förvärva HelloFreshGo i Tyskland. För ytterligare information, v.v. se www.convini.se 

   

 • Max Sievert genomför kapitalökning

  AB Max Sievert har i maj 2022 genomfört en ökning av sitt kapital genom att befintliga ägare utökat åtagandet för investeringar genom aktieägartillskott. Kapitalökningen innebär en utökad kapacitet att genomföra investeringar i befintliga företag genom t.ex. ökad ägarandel, tilläggsförvärv och emissioner.   Kapitalökningen genomfördes endast med befintliga ägare och var övertecknad.