Convini går in i Tyskland genom förvärv

2019-9-13 - 10:50

Convini förvärvade 13 Sept 2019 75% av How I Like och är därigenom etablerat i Tyskland. Se www.convini.se.