• Regin förvärvar tyska DEOS och Max Sievert ökar ägandet

  2022-5-31 - 09:30

  Regin har förvärvat det tyska företaget DEOS AG och Max Sievert har förvärvat ytterligare aktier i Regin och äger nu ca 76%. För ytterligare information, v.v. se www.regincontrols.com 

 • Max Sievert ökar ägandet i Convini

  2022-5-30 - 10:48

  Max Sievert har den 30 maj 2022 ökat ägandet i Convini från ca 30% till ca 45% genom förvärv av aktier från grundarfamiljen Enqvists ägarföretag Reinhold & Co. För ytterligare information om Convini v.v. se www.convini.se .

 • Convini förvärvar HelloFreshGo i Tyskland

  2022-5-20 - 12:26

  Convini har den 19 maj 2022 signerat avtal för att förvärva HelloFreshGo i Tyskland. För ytterligare information, v.v. se www.convini.se 

   

 • Max Sievert genomför kapitalökning

  AB Max Sievert har i maj 2022 genomfört en ökning av sitt kapital genom att befintliga ägare utökat åtagandet för investeringar genom aktieägartillskott. Kapitalökningen innebär en utökad kapacitet att genomföra investeringar i befintliga företag genom t.ex. ökad ägarandel, tilläggsförvärv och emissioner.   Kapitalökningen genomfördes endast med befintliga ägare och var övertecknad.