• Carl-Magnus Ruthberg och Bo Ax:son Johnson har anslutit till teamet

    2015-8-24 - 10:01

    Carl-Magnus Ruthberg (CFO & Investment Director) och Bo Ax:son Johnson (Investment Manager) har den 17 augusti anslutit till teamet på AB Max Sievert. För bakgrund på de båda se under “Team”.