Max Sievert delägare i Regin

2017-7-17 - 14:36

AB Max Sievert tillträdde i juni 2017 som delägare i AB Regin. För mer information om Regin v.v. se www.regincontrols.com