Max Sievert ökar ägandet i Akind (Academic Work)

2022-6-10 - 12:27

Max Sievert har i juni 2022 ökat sitt ägande i Akind (Academic Work) genom förvärv av aktier från personer i företaget och tidigare anställda. Efter förvärvet äger Max Sievert knappt 11 procent av aktierna.

Akind ägs av grundarna Johan Skarborg och Jeremias Andersson samt Novax och Max Sievert. Utöver det är ca 300 anställda eller tidigare anställda delägare i företaget.

För ytterligare information om Akind, vv se www.akindgroup.com.