Max Sievert ökar ägandet i Convini

2022-5-30 - 10:48

Max Sievert har den 30 maj 2022 ökat ägandet i Convini från ca 30% till ca 45% genom förvärv av aktier från grundarfamiljen Enqvists ägarföretag Reinhold & Co. För ytterligare information om Convini v.v. se www.convini.se .