Max Sievert ökar ägandet i Scila

2023-3-23 - 09:50

Max Sievert har ökat ägandet i Scila från ~35% till ~51% genom köp av aktier från grundarna Lars-Ivar Sellberg och Fredrik Lydén samt från en tidigare anställd

https://scila.se/