Regin förvärvar Allel i Hultsfred

2023-3-07 - 13:35

Regin har den 28 februari 2023 förvärvat Allelektronik i Hultsfred (“Allel”). Allel är en av Regins största leverantörer som kontraktstillverkare av elekronikprodukter och har ett 30-tal anställda. För ytterligare information vv se http://regincontrols.com